Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2015

sztefanix
01:52

Dziejesz się 
we mnie
raz za razem
kręcisz tam
wszystkim 
i mieszasz

chaos mi 
zostawiasz 
szalejącą
letnią burze

a gdy po Tobie 
sprzątam 
i nawet już kurz
tu nie tańczy
Ty wracasz
i dziejesz się 
znowu.

— K. Wołyniec, Powroty
Reposted fromunco unco viazamknioczy zamknioczy

July 10 2015

sztefanix
20:26
4400 7d8e 390
Reposted fromrol rol viaantibia antibia
sztefanix
20:23
sztefanix
20:16
7057 f113 390
Reposted byzamknioczy zamknioczy
sztefanix
20:15
7048 c595 390
Reposted byLazhwardbibisibibisizamknioczy
sztefanix
20:14
7047 dee7 390
takmam

Reposted bydlaczegonieantibialikenobodyeatpuddingg
sztefanix
20:12
Reposted fromweightless weightless viazajebela zajebela
sztefanix
20:12
4546 1751 390
Reposted fromzajebela zajebela
sztefanix
20:12
3359 e199 390
Reposted frompeper peper viazajebela zajebela
sztefanix
20:12
9850 938c 390
Reposted fromsweaterWeatherr sweaterWeatherr viazajebela zajebela
16:57
1876 f202 390
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu vianivea nivea
sztefanix
16:50
3197 bfc4 390
Reposted fromkotowate kotowate
sztefanix
16:50
3204 3302 390
Respire (2014)
sztefanix
16:50
3207 c88a 390
Reposted fromkotowate kotowate
sztefanix
16:26
3329 0f32
Reposted bygdziejestbasia gdziejestbasia
sztefanix
15:59
3188 45ce 390
Reposted byNemesis86megafacepalmkagitanalalunamanfredxoxoiwannatobelovedbyuhope24tinkerbelljarkindofnightmareyveeefreewaysleepingsicknesslonelypassengermyinstantneedbolimy-world-my-spacenowaaydreams-come-truebecausefuckyougorzkiewspomnieniatysiace-myslizezarlamkredkedejnoSuckMyDickMartwa13BloodEvefokajednookasprobujIzzy721Thereisonlyhope
sztefanix
15:58
1667 df1a 390
Reposted fromcaraseen caraseen viajasmine-girl jasmine-girl
sztefanix
15:26
9357 dd15 390
Reposted fromlucidumintervallum lucidumintervallum viaryska ryska
sztefanix
15:25
2199 4143 390
Kapelanka, Kraków, Poland.
Reposted fromkrakowzawszespoko krakowzawszespoko viaryska ryska
sztefanix
15:25
5910 10a8 390
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viaryska ryska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl